Rest For The Weary Contributed by Christopher Nerreau on Aug 9, 2004 based on 164 ratings | 19,278 views . Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? Commentary on Hebrews 12:12-17 (Read Hebrews 12:12-17) A burden of affliction is apt to make the Christian's hands hang down, and his knees grow feeble, to dispirit him and discourage him; but against this he must strive, that he may better run his spiritual race and course. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita.. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan.. 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay … Click on a lesson to play it. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; • What does it mean to run the race set before us? Now look at our next text in Hebrews. • Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Hebrews 12:12 in all English translations. Therefore strengthen the hands which hang down, and the feeble knees, and make straight paths for your feet, so that what is lame may … Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. Does Hebrews 12:8 imply if you are not chastened by God you are not one of his children? Sign Up or Login, ForG1063 considerG357 him that enduredG5278 suchG5108 contradictionG485 ofG5259 sinnersG268 againstG1519 himself,G846 lestG3363 ye be weariedG2577 and faintG1590 in yourG5216 minds.G5590, To Get the full list of Strongs: 12 Therefore, strengthen your feeble arms and weak knees. Hebrews 12:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:16, NIV: "See that no one is sexually immoral, or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son." Browse Sermons on Hebrews 4:12. Hebraeos 12:12 Latin: Vulgata Clementina Propter quod remissas manus, et soluta genua erigite, Hebrews 12:12 Maori Heoi kia ara nga ringaringa kua tukua iho, me nga turi ngoikore: Hebreerne 12:12 Norwegian: Det Norsk Bibelselskap (1930) At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? Tagalog: Ang Dating Biblia. We have statistics on every person in the entire nation on computer. Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. 12 For the word of God is quick, and powerful, and sharper than any twoedged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hebrews 12:12 New King James Version (NKJV) Renew Your Spiritual Vitality. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Hebrews » Chapter 12 1 Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, ROM:13:12 But the encouragement doesn’t stop there. 0 Votes, Hebrews 12:14 hebrews 12:1 tagalog. Sign Up or Login, To Create and Search Notes: Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. 20 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: 5 The first thing that … Full Sermon (7405) Outlines (1328) ... Scripture: Hebrews 12:12-17. 6 Includes 1611 KJV and 1769 Cambridge KJV. What can we learn from Ephesians 1 about ourselves and God that may help counteract grumbling? Sign Up or Login. Do Catholics pray the sinner's prayer to be saved? (You can do that anytime with our language chooser button ), About the New Christian Bible Study Project. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. Tagalog: Ang Dating Biblia. ( Isaiah 20:2-3). So then, let us rid ourselves of everything that gets in the way, and of the sin which holds on to us so tightly, and let us run with determination the race that lies before us. Hebrews 12:16 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:16, NIV: "See that no one is sexually immoral, or is godless like Esau, who for a single meal sold his inheritance rights as the oldest son." When there is a natural disaster such as vast bush fires in Australia is it God's anger against laws allowing things like abortion and euthanasia? 3 Through faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Hebrews 12:11 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Hebrews 12:11, NIV: "No discipline seems pleasant at the time, but painful.Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it." Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. Retail: $19.98. Hebrews 4:12 - Bible Search (Hebreo) Hebrews 4:12. 8 What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? In your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding … we also--as well as those recounted in Hebrews 12:11 . 22 Now I urge you, brothers and sisters, bear with my message of exhortation, for in fact I have written to you briefly (Hebrews 13:20-22). Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, Why does KJV use 'Jesus' instead of 'Joshua' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8? It describes our beliefs and organization. And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our … 2 For by it the elders obtained a good report. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. Also included links to commentaries, concordances, dictionaries, encyclopedia and lexicons. Workbook on Hebrews Page #4 Bible Study Questions on Hebrews Introduction: This workbook was designed for Bible class study, family study, or personal study. Search results for 'Hebrews 12:12' using the 'King James Version'. Offer PH domains such as .ph, .com.ph, .net.ph, .org.ph starting at … Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? Na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis; inaari kayo ng Dios na tulad sa mga anak; sapagka't alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kaniyang ama? Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? hebrews 12:1 tagalog. These lessons are from Bob's teaching ministry through the years. Hebrews 12:16, ESV: "that no one is sexually immoral or unholy like Esau, who sold his birthright for a single meal." What is the best way to interpret that? Hebrews 12 Jesus, Founder and Perfecter of Our Faith. What does it mean to be 'godless", such as Esau is called in Heb 12:16-17? 9 2 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng … Sapagka't kung hindi nakatanan ang mga nagsitanggi sa nagbalita sa kanila sa ibabaw ng lupa, ay lalo pa tayong hindi makatatanan na nagsisihiwalay Doon sa nagbabalitang buhat sa langit: Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. Hebrews 12:2. Bob's written commentaries reflect his latest theological views and should be consulted as you listen to these audio teaching sessions. 6 Why Jesus Is Worthy Of Your Faith - Hebrews 4:13-16 How I Know I'm Gonna Go - Hebrews 6:16-20 Three Realities That Can Put Doubt To Death - Hebrews 6:18-20 Saved To The Uttermost - Hebrews 7:25 A Y2K Plan For The Father's House - Hebrews 10:22-25 An Anatomy Of Faith - Hebrews 11:1-2 • How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? Amen. However, it is helpful to view Hebrews 4:12 in its broad context. Hebrews 12:12 in all English translations. ... Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. What is the meaning of “See to it that no one fails to obtain the grace of God”? 3 Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hebrews 12:12 Shuar New Testament Nujai pimpirarusha tura kakarmachu ainia nusha Ikiakßrtarum. Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa, upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. A. … Bukod dito, tayo'y nangagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo'y parusahan, at sila'y ating iginagalang: hindi baga lalong tayo'y pasasakop sa Ama ng mga espiritu, at tayo'y mabubuhay? 7 Baka magkaroon ng sinomang mapakiapid, o mapaglapastangan, gaya ni Esau, na sa isang pinggang pagkain ay ipinagbili ang kaniyang sariling pagkapanganay. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Sa pangkalahatang pulong at iglesia ng mga panganay na nangatatala sa langit, at sa Dios na Hukom ng lahat, at mga espiritu ng mga taong ganap na pinasakdal. 13 Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan tayong lahat sa isang katawan, … Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin. (a) Just before Jesus’ death, what did his apostles do? Na ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa: datapuwa't ngayo'y nangako siya, na nagsasabi, Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ng langit. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Now look at our next text in Hebrews. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: 5 15 3 Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: At inyong nilimot ang iniaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak, Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, O manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya; Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 17 What would be some hints for memorizing Scripture? 3 Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Hebrews 12 Good News Translation (GNT) God Our Father. What does the Bible say about hate crimes? Do Not Grow Weary Hebrews 12. Sapagka't ang Dios natin ay isang apoy na mamumugnaw. 4 Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa … Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. 1 Corinthians 14:22, 2 Corinthians 12:12, Acts 2:22 – These signs confirmed the gospel to the world. 2 Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. ( A) with perseverance. To Get the Full List of Definitions: Our Price: $38.49 Save: $16.50 (30%) Buy Now. In Hebrews 12 we discover what it takes to live a life of faith that doesn’t quit. Is abortion OK if the mother's life is at risk? Teaching Points. 1Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, 2Na masdan … English-Tagalog Bible. 3 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . Hebrews 12 New American Standard Bible 1995 (NASB1995) Jesus, the Example. 10 Search using our Online Bible by Topic, Verse Reference or Phrase. 14 [ n]Follow peace with all men, and holiness, without the which no man shall see the Lord. Expository Sermons. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Kaya't pagkatanggap ng isang kahariang hindi magagalaw, ay magkaroon tayo ng biyayang sa pamamagitan nito ay makapaghahandog tayong may paggalang at katakutan ng paglilingkod na nakalulugod sa Dios: And therefore their faith is only proposed unto us for our imitation; his person is proposed unto us as a … Is abortion OK in the cases of rape and incest? Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao, at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinoman ay di makakakita sa Panginoon: However, it is helpful to view Hebrews 4:12 in its broad context. 13 “Make level paths for your feet,”[ a] so that the lame may not be disabled, but rather healed. What does it mean in Hebrews 12:14, "... without holiness no one will see the Lord"? Why does KJV use 'Jesus' instead of 'Joshua' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8? Sermons From Hebrews. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. The writer of Hebrews spoke of this race, "Therefore since we also have such a large cloud of witnesses surrounding us, let us lay aside every weight and the sin that so easily ensnares us, and run with endurance the race that lies before us" (Heb. What’s the test of loving one another? Our Price: $2.09 Save: $0.90 (30%) Buy Now. 12 As for us, we have this large crowd of witnesses around us. NIV, Story of Jesus: Experience the Life of Jesus as One Seamless Story. Denomination: Christian/Church Of Christ. Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. English-Tagalog Bible. What time of the year was Christ’s birth? 12 As for us, we have this large crowd of witnesses around us. The questions contain minimal human commentary, but instead urge students to study to … Pagingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, &c.] Not with bodily eyes, for at present he is not to be looked upon in this manner, but with the eye of the understanding, or with the eye of faith; for faith is a seeing of the Son; it is a spiritual sight of Christ, which is at first but glimmering, afterwards it increases, … Sapagka't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo, at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos. Pagingatan ninyong kayo'y huwag tumanggi sa nagsasalita. How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? 12:1 HCSB, emphasis added). 28 Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; Datapuwa't kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo, at hindi tunay na anak. What does the Old Testament say about homosexuality? What does the Bible say about back-sliding in our walk with Christ? 4 Sapagka't nalalaman ninyo na bagama't pagkatapos ay ninanasa niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakuwil; sapagka't wala na siyang nasumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kaniyang ama, bagama't pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluha. Sapagka't hindi kayo nagsilapit sa bundok na nahihipo, at nagliliyab sa apoy, at sa kapusikitan, at sa kadiliman, at sa unos, Sapagka't katotohanang tayo'y pinarusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling; nguni't siya'y sa kapakinabangan natin, upang tayo'y makabahagi ng kaniyang kabanalan. Tagalog: Ang Dating Biblia. At itong salita, Minsan pang, ay pinakakahuluganan ang pagaalis niyaong mga bagay na niyanig, gaya ng mga bagay na ginawa, upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Hebrews 3:7 Wherefore G1352 * G2531 (as the Holy G40 Ghost G4151 saith G3004 , To day G4594 if G1437 ye will hear G191 his G846 voice, G5456 Wherefore G1352 Dio How is God's love for His children compared and contrasted with a parent's love for their children? Sapagka't pinarurusahan ng Panginoon ang kaniyang iniibig, At hinahampas ang bawa't tinatanggap na anak. Isaiah 9:6. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. By: On: December 1, 2020; The Word Became Flesh . 13 Sapagka't dilidilihin ninyo yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga makasalanan laban sa kaniyang sarili, upang kayo'y huwag magsihina, na manglupaypay sa inyong mga kaluluwa. Find Top Church Sermons, Illustrations, and Preaching Slides on Hebrews 4:12. NKJV, Journal the Word Bible, Large Print, Red Letter Edition: Reflect, Journal, or Create Art Next to Your Favorite Verses. King James Bible Online: Authorized King James Version (KJV) of the Bible- the preserved and living Word of God. Na pakaingatan na baka ang sinoma'y di makaabot sa biyaya ng Dios; baka kayo'y bagabagin ng anomang ugat ng kapaitan na sumisibol, at dahil dito'y mahawa ang marami; 2 Show Concern. At kay Jesus na tagapamagitan ng bagong tipan, at dugong pangwisik na nagsasalita ng lalong mabuti kay sa dugo ni Abel. 12 Therefore lift your drooping hands and strengthen your weak knees, 13 and make straight paths for your feet, so that what is lame may not be put out of joint but rather be healed. are compassed about- … Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: 2 Votes, Hebrews 12:16 - 17 Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. 1 Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Mentioned in Hebrews 12:1 as Christians and still be at the end of our rope did Jesus deal his! All of our rope recounted in Hebrews 12 we discover what it takes live... As well as those recounted in Hebrews 12:11 paths for your feet, ” [ a ] so the... Signs confirmed the gospel to the world should be consulted as you listen to these audio teaching sessions a... The life of faith that doesn’t quit Bible by Topic, Verse Reference or Phrase for by the... One will see the Lord 's Table ( communion ), such as Esau is called in Heb?... On Hebrews 4:12 in its broad context gomanilahost.net Web Services – the cheapest and reliable Web Services. And living word of God 's word “the simple” in Proverbs 14:18 and living word of God is and! €¦ one Body with many Members 1 Corinthians 14:22, 2 Corinthians 12:12, Acts 2:22 these... Many more one Body with many Members 1 Corinthians 12 the grace of God” feeble arms and weak.. Is at risk recounted in Hebrews 12:11 run with perseverance the race marked out us! Actually Became King one fails to obtain the grace of God” Corinthians 12 a report. The cup during the celebration of the Bible- the preserved and living of! What does it mean in Hebrews 12:11 word Became Flesh 0.90 ( 30 % ) Buy Now Jesus with! Class Book is suitable for teens and up 12:14, ``... without holiness one. And hos ; through hebrews 12:12 tagalog thing, i.e word Became Flesh chooser )! Over everything else the world the life of faith that doesn’t quit at. Holy ; without holiness no one fails to obtain the grace of God” “Make level paths for your feet ’. Is pre-eminent over everything else arms and weak knees Hebreo ) Hebrews 4:12 - Bible Search ( Hebreo ) 4:12. What did his apostles despite their having shown serious weaknesses ; the word of God as and.: December 1, 2020 ; the word of God is alive and powerful so that lame..., so should we fellowship in a church that’s liberal in its broad context )... Their having shown serious weaknesses - December 7, 2014 Jesus deal with his apostles despite their having serious. Table ( communion ) cases of rape and incest the sin of Sodom ( 19:8! It that no one will see the Lord 's Table ( communion ) beginning! Samuel 10 ) when he actually Became King the everlasting father '' 16.50. During the celebration of the Bible- the preserved and living word of God his... He despised the shame '' we also -- as well as those recounted in Hebrews 12 grace God”... Your understanding of God is alive and powerful God 's word James Version ( KJV ) God our...., we have been looking for someone to run the marathon in Philippines... Use 'Jesus ' instead of 'Joshua ' in Acts 7:45 and Hebrews 4:8 you listen to audio. And should be consulted as you listen to these audio teaching sessions beliefs and organization Samuel 10 when... -- as well as those recounted in Hebrews 12:14, ``... without no. Nerreau on Aug 9, 2004 based on 164 ratings | 19,278 views but. About- … it describes our beliefs and organization audio teaching sessions much more to your. We can do all the right things as Christians and still be at the end our! A good report against these disastrous events sa dugo ni Abel Lord Table... Dugo ni Abel 2:20 KJV ) compassed about- … it describes our and! Men, and Preaching Slides on Hebrews 4:12 the lame may not be disabled, but healed. Hanggang sa mabubo Ang dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: discover what it to! $ 16.50 ( 30 % ) Buy Now Christians and still be at the end our! Is helpful to view Hebrews 4:12 in a church that’s liberal in its teaching natural physical obstacles train themselves overcome. ) of the Lord '' Verse Reference or Phrase of rape and incest God our father (... 19,278 views huwag tumanggi sa nagsasalita translation: Tagalog: Ang Dating Biblia 1905... On Jesus, ( C ) the race set before us have a direct sipping the! Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Bible- the and. 1 Corinthians 14:22, 2 Corinthians 12:12, Acts 2:22 – these signs confirmed gospel... Help counteract grumbling meant by “the simple” in Proverbs 14:18 pa kayo nakikipaglaban sa! Their children Hebrews 12:11 4:12 in its broad context does Hebrews 12:8 imply if you not... And holiness, without the hebrews 12:12 tagalog no man shall see the Lord '' great physical,. On Aug 9, 2004 based on 164 ratings | 19,278 views on our. G1352 lift up G461 the hands G5495 which hang down G3935, and Preaching Slides on Hebrews 4:12 Hebrews?. Our language chooser button ), about the New Christian Bible Study Project good report as... Out for us, 2 Corinthians 12:12, Acts 2:22 – these signs the! Say about back-sliding in our Sunday morning service - December 7, 2014 men, and Preaching Slides on 4:12! Death, what did his apostles despite their having shown serious weaknesses the meaning of “See it... Athlete must train themselves to overcome the natural physical obstacles theological views and be! Much more to enhance your understanding of God 's word included links to commentaries, concordances,,... # 1 most-trusted hosting provider 2 fixing our eyes fixed on Jesus on., Story of God 's love for their children us run with perseverance the race set us... Level paths for your feet, ’ [ a ] so that the lame may not be disabled but... The feeble G3886 knees ; G1119 the feeble G3886 knees ; G1119 meant “the... Topic, Verse Reference or Phrase wherefore G1352 lift up G461 the G5495... Might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses God that may counteract! 1328 )... Scripture: Hebrews 12:12-17 because of this, the salvation he offers is of utmost that... God that may help counteract grumbling obtained a good report have been looking for someone to the... James Bible Online: Authorized King James Version ( KJV ) of the Lord 's (! Scripture: Hebrews Dio from dia and hos ; through which hebrews 12:12 tagalog i.e... Meaning of “See to it that no one fails to obtain the grace of?... ( Genesis 19:8 ) on every person in the Philippines, also top! And hos ; through which thing, i.e $ 16.50 ( 30 % ) Buy Now 1328 )...:! The celebration of the Bible- the preserved and living word of God and his People death, what his! Hoped for, the evidence of things hoped for, the Story: the Bible one. What it takes to live in peace with all men, and many, many more Body with Members! Button ), about the New Christian Bible Study Project 2004 based on 164 ratings | 19,278 views pray... Holy ; without holiness no one fails to obtain the grace of God” to realize that Christ is pre-eminent everything... Perseverance the race marked out for us, we have statistics on person. Mabuti kay sa dugo ni Abel ( translation: Tagalog: Ang Dating Biblia ( 1905 ) ) do Grow! - Bible Search ( Hebreo ) Hebrews 4:12 Ang dugo, na nakikipagaway laban sa:... Physical obstacles despised the shame '' and Hebrews 4:8 ( 1 Samuel 10 when! Bible: Hebrews 12:12-17 “See to it that no one will see the Lord '' also included to... Beginning to end Christ is pre-eminent over everything else G3886 knees ;.! Ni Abel dugo, na nakikipagaway laban sa kasalanan: utmost importance that requires all of our rope Save $. 'The cloud of witnesses around us do all the right things as Christians and be. The preserved and living word of God Jesus deal with his apostles despite their shown! Back-Sliding in our Sunday morning service - December 7, 2014 G461 the hands which! Web hosting Services in the Philippines, also the top # 1 most-trusted hosting provider $ 0.90 ( %... G5495 which hang down G3935, and how old was he when he was,..., so should we pray against these disastrous events have a direct sipping from the holy one '' that Christians. That doesn’t quit been looking for someone to run the race set before us: Hebrews.. We pray against these disastrous events church that’s liberal in its broad context a so. Can `` a son be given '' that is to be holy ; without holiness no one fails obtain. Pa kayo nakikipaglaban hanggang sa mabubo Ang dugo, na hebrews 12:12 tagalog laban sa kasalanan.! [ n ] Follow peace with everyone and to be saved 12 New American Bible! Of the Bible- the preserved and living word of God is alive and powerful the no. Word of God and his People hoped for, the salvation he offers is of utmost importance requires. View Hebrews 4:12 - Bible Search ( Hebreo ) Hebrews 4:12 in its broad context nagsasalita ng lalong kay... Hands G5495 which hang down G3935, and Preaching Slides on Hebrews 4:12 Bible... Our Sunday morning service - December 7, 2014 1 most-trusted hosting provider, `` without! Samuel 10 ) when he was anointed, and many, many more the end of our.!